V prostorách DDM Stonožka v Nové Pace proběhla výstava papírových modelů, zaměřená
na vozidla TATRA, kterých se sešlo 150 kusů, což byl národní rekord. Při této akci si mohli
diváci vyzkoušet lepení modelůa a diskutovat s odborníky v tomto oboru.

Foto z akce:

Restaurace Stránský Restaurace Kázetko Ježkův statek Novopacké Sklepy