E-Day 2023

Již tradičně jsme se ve velkém počtu účastnili této akce. Potkali jsme se se svými kamarády z celé republiky a hlavně něco nakoupili. Každý z nás přihlásil alespoň jeden model do soutěže, což se nám vyplatilo v ocenění dvou modelů a to Felixtove 1:32
a Caudron 1:48.

Restaurace Stránský Restaurace Kázetko Ježkův statek Novopacké Sklepy