Foto z akce

Na tuto soutěž se náš klub dostavil v počtu sedmi členů, jelikož se jedná o vrchol
plastikového modelářství a dají se zde sehnat i různé novinky.
Obsadili jsme zde třetí místo za vojenskou techniku a ocenění Štefánikovo křídlo.

Restaurace Stránský Restaurace Kázetko Ježkův statek Novopacké Sklepy