Českotřebovský vehikl  2018                                    Foto z akce

Této soutěže jsme se letos zúčastnili poprvé a byli jme úspěšní.
Obdrželi jsme 2x ocenění za letadla 1:72 a 1:32
1x ocenění za motocykl 1:9
cenu MK Šumperk za letadlo 1:72 English eletric Cork

Restaurace Stránský Restaurace Kázetko Ježkův statek Novopacké Sklepy