Memoriál Zdeňka Bořka

Dne 4. 5. 2024 se konal náš již XXIII. Ročník soutěžní modelářské výstavy Novopacký Šutrák 2024. Letos se nám opět sešlo hojné množství modelů od modelářů nejen z Českých zemí ale hojně byla zastoupena účast ze sousedního Polska. Akce se vydařila a již nyní se připravujeme na další ročník, který se bude konat 3. 5. 2025

Všem kdo se podíleli na úspěšné akci v Nové Pace patří velký dík. Rovněž děkujeme za účast i všem soutěžícím a za návštěvu všem návštěvníkům.

Restaurace Stránský Restaurace Kázetko Ježkův statek Novopacké Sklepy